Mijn basis voor mediation

Ik werk met een stappenplan. Voorop staat dat u allebei vrijwillig meewerkt en dat u er ook echt samen uit wilt komen.

De uitgangspunten voor geslaagde mediation:

  • Beide partijen werken vrijwillig mee
  • U doet uw best om samen tot een akkoord te komen
  • U krijgt een duidelijk beeld van wat u in de toekomst wilt
  • Helderheid over de relatie met elkaar na de scheiding
  • Duidelijkheid over wat u elkaar te bieden heeft, wat de verwachtingen van beide kanten zijn en nodig is van de ander
  • U houdt zich beide aan de geheimhoudingsplicht

Het stappenplan

Stap 1: U maakt een afspraak
Dat kan per telefoon of e-mail: . Binnen 24 uur neem ik contact met u op een afspraak te plannen. Ik streef er naar om dat binnen 2 weken te doen.

Stap 2: Oriënterend gesprek
De mediationgesprekken vinden plaats op neutraal terrein. Dat kan de gespreksruimte zijn bij mijn kantoor in Peize, maar een andere locatie is ook mogelijk. Het eerste oriënterende gesprek duurt maximaal twee uur. Het volgende komt dan aan bod:

  • De rollen
  • Wederzijdse verwachtingen
  • Uitgangspunten

Bent u daar over uit, dan start het traject met de ondertekening van de mediationovereenkomst. Alle partijen weten wat de verwachtingen zijn. Bovendien blijven de geheimhouding en vertrouwelijkheid gegarandeerd.

Stap 3: Het vervolg
Over het algemeen zijn twee tot vijf gesprekken nodig voordat er een akkoord op tafel ligt. Dit hangt wel af van de complexiteit van uw conflict. Deze gesprekken duren maximaal 2 uur. Ik zorg ervoor dat u allebei uw verhaal kunt doen, dat de emoties niet de overhand krijgen en dat alle juridische en financiële aspecten besproken worden. Zo werkt u samen toe naar een akkoord.

Stap 4: Laatste fase
Bent u het met elkaar eens, dan vertalen we dat in afspraken die voor beide partijen haalbaar en acceptabel zijn. Daarna stel ik een (echtscheidings)convenant waar beide partijen hun handtekening onder zetten. Dit document is bindend.