Wat is mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige de communicatie en onderhandelingen tussen de partijen begeleidt. Het doel hiervan is om, vanuit de verschillende belangen van partijen, gezamenlijk tot een akkoord te komen en de zaken te regelen waar u bij een scheiding mee te maken krijgt.

Wat doet een mediator?

Een goede mediator begeleidt de gesprekken waarbij u samen op zoek gaat naar een oplossing, en uiteindelijk komt tot een duurzame overeenkomst. De mediator houdt rekening met de gevoelens van iedereen, kiest geen partij en houdt alle belangen in het oog. Ook analyseert de mediator alle wensen en komt met alternatieven als de onderhandelingen vastlopen. Een mediator hakt geen knopen door, dat doet u zelf.

Naast elkaar

De kracht van mediation is dat u samenwerkt om een scheiding tot een goed einde te brengen. Schakelt u alleen een advocaat in, dan staat u meestal lijnrecht tegenover elkaar. Er is gevoelsmatig altijd een verliezer waardoor de verhoudingen (nog verder) op scherp komen te staan. Gaat u ook met een mediator in zee, dan staat u naast elkaar en bereikt samen een overeenkomst.

Het kind centraal

Een kind kiest niet voor een scheiding en heeft baat bij ouders die op een gewone manier met elkaar om gaan, ook al zijn ze niet meer samen. En dat is ook meteen uw gezamenlijk belang. U blijft toch de rest van uw leven als ouders aan elkaar verbonden. Het belang van uw kind(eren) staat bij mij daarom voorop als er beslissingen genomen worden.

Afspraken voor de toekomst

Open en eerlijke communicatie is de basis voor het maken van heldere afspraken. Ik zie er op toe dat de afspraken juridisch en fiscaal gezien kloppen en dat ze voor beide partijen haalbaar zijn. U maakt afspraken over:

  • vermogen
  • schulden
  • het huis
  • belastingen
  • inboedel
  • zorgverdeling en omgangsregeling voor de kinderen
  • alimentatie

Vrijwillig en met respect

Scheidingsbemiddeling kan alleen als beide partijen dat willen. Andere voorwaarden zijn dat u over het probleem wilt onderhandelen, èn bereid bent om elkaar met respect te behandelen. Natuurlijk kunnen de emoties tijdens het proces hoog oplopen. Gevoelens als angst, boosheid, verdriet en zorgen om de kinderen en de (financiële) toekomst horen er bij. Ik ondersteun beide partijen om de gevoelens weer in perspectief te zien.