Privacyverklaring Marga’s Werk

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Marga’s Werk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
Marga’s Werk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan
Marga’s Werk verstrekt. Marga’s Werk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Marga’s Werk GEGEVENS NODIG HEEFT

Marga’s Werk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u
daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u
telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Marga’s Werk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een
met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Marga’s Werk GEGEVENS BEWAART

Marga’s Werk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar
bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Marga’s Werk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering
van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Marga’s Werk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-
adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze

gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Marga’s Werk
gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel
mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Marga’s Werk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Marga’s Werk bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (213.10.126.54),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy
beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over
de Website aan Marga’s Werk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Marga’s Werk heeft hier geen
invloed op.

Marga’s Werk heeft Google geen toestemming gegeven om via Marga’s Werk verkregen Analytics-
informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

COOKIES IN/UITSCHAKELEN

[cookie-control]

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Marga’s Werk t.a.v. Marga Heuker
Groningerweg 4a 9321 AC Peize of naar marga@heuker.nl . Marga’s Werk zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Marga’s Werk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Marga’s Werk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om
te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Marga’s Werk verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Marga’s Werk op via Marga’s Werk.

Marga’s Werk is een website van Marga’s Werk en is als volgt te bereiken:
Post-vestigingsadres: Groningerweg 4a, 9321 AC Peize
Inschrijvingsnummer KvK: 02092206
Telefoon: 050-5015324
E-mailadres: marga@heuker.nl